เรียนภาษาอังกฤษและจีน ด้วยโปรแกรมช่วยจำคำศัพท์ออนไลน์
เทคนิคการเรียนภาษารูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์เป็นพันคำได้โดยไม่ต้องท่อง มีระบบเสียงพูดประกอบเพื่อช่วยฝึกการฟังทุกคำ ใช้งานได้กับผู้เรียนทุกวัยตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงเตรียมสอบ
โปรแกรมช่วยจำคำศัพท์ออนไลน์ช่วยการเรียนภาษาได้อย่างไร
จำคำศัพท์เป็นพันคำโดยไม่ต้องท่อง
โปรแกรมช่วยจำคำศัพท์ใช้ระบบกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาเพื่อฝึกสมองของผู้เรียนให้สามารถจดจำได้โดยไม่ต้องท่อง คำศัพท์ที่ยังจำไม่ได้จะถูกนำกลับมาทวนซ้ำในเวลาที่เหมาะสมจนกว่าจะจำได้ทุกคำ
มีระบบฝึกทักษะการฟัง
มีระบบเสียงพูดประกอบเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟังและการสื่อสาร ทำให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบในพาร์ทการฟังได้ดียิ่งขึ้น
คำศัพท์ทุกคำคัดสรรมาแล้วอย่างดี
คำศัพท์ทุกคำคัดสรรมาแล้วจากข้อสอบและงานวิจัยด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดทั้งในด้านการใช้งานจริงและการสอบ
ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา
สามารถใช้งานได้ผ่านทางมือถือ ไอแพด โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
เคยซื้อหนังสือคำศัพท์มาท่องเองหลายครั้งแต่ท่องได้ไม่กี่หน้าก็ล้มเลิกไปตลอดเพราะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการเรียนภาษาวิธีนี้ พอได้มาใช้โปรแกรมช่วยจำคำศัพท์ของ WITYAR ถึงได้รู้ว่าการจำคำศัพท์เป็นพันๆ คำนั้นทำได้จริงโดยไม่ต้องท่องเลย แค่เพียงหาเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมเพื่อฝึกความจำไปเรื่อยๆ โดยส่วนตัวต้องใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะจำคำศัพท์ได้ครบ 100% แต่พอจำได้ครบแล้วเวลาเจอคำศัพท์ก็สามารถดึงความจำออกมาใช้งานได้ทันที ทักษะการฟังภาษาก็ดีขึ้นมากด้วยค่ะ
คุณกิฟท์ (เภสัชกร)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษวัยทำงาน
โปรแกรมจำศัพท์อังกฤษ
สำหรับวัยทำงาน + มหาลัย TOEIC/TOEFL 5500 คำ
เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET และใช้เตรียมสอบเข้าราชการ ก.พ. ครู ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสอบเข้าทำงานอื่นๆ
มีคำศัพท์และประโยคสนทนาทั้งหมดมากถึง 5,500+ คำ เป็นคอร์สคำศัพท์ที่สมบูรณ์ที่สุด
ประมวลคำศัพท์มาจากคำที่มีความถี่ในการใช้งานจริงสูงสุดจากข้อความกว่า 200 ล้านคำ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถรู้คำศัพท์ได้มากกว่า 92% ของข้อความภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน
ประมวลคำศัพท์อีกส่วนหนึ่งมาจากคำศัพท์ที่พบบ่อยที่สุดจากข้อสอบและหนังสือเตรียมสอบมากกว่า 1 ล้านคำ
โปรแกรมใช้หลักการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาในการป้อนคำศัพท์เพื่อเสริมความจำให้กับผู้เรียน
คุ้มค่ากว่าการซื้อหนังสือคำศัพท์เพราะมีเสียงภาษาอังกฤษประกอบทุกคำเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟังให้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้เตรียมสอบ Listening Test ได้เป็นอย่างดี
ครอบคลุมคำศัพท์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
ภาษาอังกฤษมัธยมปลาย
โปรแกรมจำศัพท์อังกฤษ
ม.ปลาย + สอบเข้ามหาลัย + สอบแพทย์ TCAS Hero 2700 คำ
เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัย (TCAS) สอบแพทย์ กสพท. และ สอบในระดับชั้น ม.4-ม.6
คำศัพท์ทุกคำวิเคราะห์และประมวลมาจากข้อสอบวิชาสามัญ GAT ONET และ ข้อสอบรับตรงเข้ามหาลัยต่างๆ
มีคำศัพท์และประโยคสนทนาทั้งหมดมากกว่า 2,700+ คำ
โปรแกรมใช้หลักการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาในการป้อนคำศัพท์เพื่อเสริมความจำให้กับผู้เรียน
มีเสียงภาษาอังกฤษประกอบทุกคำเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษมัธยมต้น
โปรแกรมจำศัพท์อังกฤษ
ม.ต้น + สอบเข้า ม.4 + สอบเตรียมทหาร 2500 คำ
เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบเข้า ม.4 สอบเตรียมทหาร และ สอบในระดับชั้น ม.1-ม.3
คำศัพท์ทุกคำวิเคราะห์และประมวลมาจากข้อสอบเข้า ม.4 ข้อสอบเตรียมทหาร และ ข้อสอบในระดับชั้น ม.1-ม.3
มีคำศัพท์และประโยคสนทนาทั้งหมดมากกว่า 2,500+ คำ
โปรแกรมใช้หลักการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาในการป้อนคำศัพท์เพื่อเสริมความจำให้กับผู้เรียน
มีเสียงภาษาอังกฤษประกอบทุกคำเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษประถมปลาย
โปรแกรมจำศัพท์อังกฤษ
ประถมปลาย + สอบเข้า ม.1 900 คำ
เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบเข้า ม.1 และ สอบในระดับชั้น ป.4-ป.6
คำศัพท์ทุกคำวิเคราะห์และประมวลมาจากข้อสอบเข้า ม.1 และ ข้อสอบในระดับชั้น ป.4-ป.6
มีคำศัพท์และประโยคสนทนาทั้งหมดจำนวน 900 คำ
โปรแกรมใช้หลักการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาในการป้อนคำศัพท์เพื่อเสริมความจำให้กับผู้เรียน
มีเสียงภาษาอังกฤษประกอบทุกคำเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษประถมต้น
โปรแกรมจำศัพท์อังกฤษ
ประถมต้น + ปรับพื้นฐาน 600 คำ
เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบในระดับชั้น ป.1-ป.3 และใช้ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ทุกคำวิเคราะห์และประมวลมาจากข้อสอบในระดับชั้น ป.1-ป.3 และคำศัพท์ตามหลักสูตรการศึกษา
มีคำศัพท์และประโยคสนทนาทั้งหมดจำนวน 600 คำ
โปรแกรมใช้หลักการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาในการป้อนคำศัพท์เพื่อเสริมความจำให้กับผู้เรียน
มีเสียงภาษาอังกฤษประกอบทุกคำเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง
ภาษาจีน
ภาษาจีนทั่วไป
โปรแกรมจำศัพท์
ภาษาจีนพื้นฐาน + เตรียมสอบ HSK + สอบ PAT จีน 1200 คำ
สำหรับใช้ฝึกการฟังและจดจำศัพท์ภาษาจีนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง รวมถึงใช้เตรียมสอบภาษาจีน, PAT จีน และเตรียมสอบ HSK ทุกระดับ
คำศัพท์ทุกคำวิเคราะห์และประมวลมาจากศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในการสื่อสาร และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบภาษาจีน (HSK และ PAT จีน)
มีเสียงภาษาจีนประกอบทุกคำเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง จึงสามารถใช้เตรียมสอบในส่วนการฟังได้เป็นอย่างดี
มีคำศัพท์ทั้งหมดจำนวน 1,200 คำ
โปรแกรมใช้หลักการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากอเมริกาในการป้อนคำศัพท์เพื่อเสริมความจำให้กับผู้เรียน
หลักการกระตุ้นความจำ
จากงานวิจัยพบว่า ความจำของผู้เรียนจะลดลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีการกระตุ้นความจำที่ดีพอ เช่น หากท่องคำศัพท์ได้ 100 คำในวันนี้ อีก 2 วันต่อมาความจำทั้งหมดอาจลดลงจนเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
เคล็ดลับของ WITYAR! คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์คำศัพท์ที่ผู้เรียนยังจำได้ไม่ดี จากนั้นจึงฝึกสมองของผู้เรียนด้วยการกระตุ้นความจำซ้ำๆ และทิ้งระยะห่างของการกระตุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระบบการกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition จากสหรัฐอเมริกา เพื่อทำให้ความจำทั้งหมดยังคงอยู่และกลายไปเป็นความจำระยะยาวในที่สุด
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาสำคัญสำหรับการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้เรียนจึงควรสร้างความพร้อมด้านภาษาตั้งแต่วันนี้ด้วยการใช้งานโปรแกรมช่วยจำคำศัพท์ที่ช่วยให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับผู้เรียนทุกวัย
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการใช้งานโปรแกรมช่วยจำศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยจำศัพท์ได้อย่างง่ายๆ คือเพียงแค่หาเวลาเข้าใช้งานบ่อยๆ ไม่ว่าจะมีเวลาว่างสั้นแค่ไหนก็ตาม ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จะเรียนรู้ว่าผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ต่างๆ ได้ดีแค่ไหนหรือยังจำคำไหนไม่ได้ และจะเลือกป้อนคำศัพท์เหล่านั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ฝึกดึงความจำออกมาตามระบบกระตุ้นความจำแบบ Spaced Repetition โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติม คือ เวลาใช้งานควรนึกคำแปลด้วยตนเองก่อนทุกครั้งแล้วจึงอ่านตัวเลือกคำแปลบนหน้าจอ และควรเลือกคำตอบให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องใช้การตัดตัวเลือกออกก่อนเพื่อให้ได้ฝึกดึงความจำอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้เรียนควรที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีจึงจะเป็นการสร้างความจำระยะยาวที่ดีที่สุด
สมัครใช้งานอย่างไร
เลือกคอร์สคำศัพท์และระยะเวลาการใช้งานที่ต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งซื้อ" ในหน้าคำสั่งซื้อ ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินเพื่อให้ทำการโอนเงินตามข้อมูลในหน้าดังกล่าว หลังจากได้มีการชำระเงินและอัพโหลดสลิปผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้รอการตรวจสอบประมาณครึ่งชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที
ใช้งานกับอุปกรณ์ชนิดใดได้บ้าง
สามารถใช้งานได้ผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน ไอแพด แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยโปรแกรมอินเตอร์เน็ตที่แนะนำให้ใช้คือ Safari หรือ Chrome ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถทดลองใช้งานคอร์สตัวอย่างที่เปิดให้ใช้งานฟรีก่อน และหากพบปัญหาในการใช้งานอาจแก้ไขด้วยการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตหรืออัพเดตโปรแกรมให้ทันสมัยขึ้นแล้วจึงลองใช้งานอีกครั้ง หากยังพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อที่ LINE @331ugxqj เพื่อขอคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติม
คำศัพท์ที่ให้เรียนมาจากไหน
คำศัพท์ทั้งหมดมาจากการประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติจากข้อสอบและงานวิจัยทางด้านภาษา เพื่อให้ได้คำศัพท์หรือประโยคสนทนาที่มีโอกาสออกสอบสูงที่สุดสำหรับคอร์สนั้นๆ หรือสามารถนำไปใช้งานจริงได้มากที่สุด
ควรเริ่มใช้งานจากคอร์สไหน
คอร์สเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดคือคอร์สที่ตรงกับระดับของผู้เรียนหรือตรงกับการสอบ ทั้งนี้หากผู้เรียนมีฐานข้อมูลคำศัพท์อยู่ในความจำน้อยหรือมีปัญหาในการรู้คำศัพท์ที่ต่ำกว่าระดับของตัวเองก็ควรพิจารณาเข้าใช้งานคอร์สที่อยู่ต่ำกว่าระดับของตนเองด้วย เพื่อสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ในสมองให้มากขึ้นและเพียงพอต่อการสอบ
หากผู้เรียนมีพื้นฐานไม่ดีจะใช้งานได้หรือไม่
สามารถใช้งานได้ เพราะลักษณะการใช้งานของ WITYAR! ทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้งานมากกว่าการท่องศัพท์แบบปกติ จึงทำให้เหมาะกับผู้เรียนที่ยังขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือผู้เรียนที่ยังมีพื้นฐานไม่ดี นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยจำศัพท์เพื่อเสริมกับการเรียนภาษาในช่องทางอื่นๆ ได้ด้วย
สามารถใช้งานคอร์สที่สูงกว่าระดับของตัวเองได้หรือไม่
สามารถใช้งานได้ เนื่องจากโปรแกรมช่วยจำศัพท์ของ WITYAR! เป็นระบบที่เน้นการสร้างความจำระยะยาวให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว คำศัพท์ที่ผู้เรียนจำได้ล่วงหน้าจึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับระดับที่สูงขึ้นไป
หากมีข้อสอบถามจะติดต่ออย่างไร
สามารถส่งคำถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ LINE @331ugxqj